Vecka 5 och 6 – Konsumentkunskap

För att eleverna ska få grundläggande kunskaper om rättigheter och skyldigheter för konsumenter och kunna ge exempel på hur detta kan användas i olika konsumtionssituationer har vi nu börjat jobba med konsumentköplagen, köplagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.


 • Resonera
 • Begrepp
 1. Genomgång
  – Matris Resonemang KONSUMENTKUNSKAP
 2. Arbetsuppgifter
  – begreppsmall Begreppsmall konsumentkunskap
  – frågeställningar Frågeställningar kring konsumentkunskap
 3. Inlämning
  – lärandematris
  – frågeställningar
  – begreppsmall
 4. Redogörelse för diamanten

 

Arbetsuppgifterna lämnas in på FRONTER:
Arkiv-HKK-Inlämning:
– frågeställningar
– begreppsmall
– lärandematris