Vecka  8 – Konsumentkunskap

Vi jobbar vidare med att besvara frågorna kring konsumentkunskap
och avslutar lektionen med en KAHOOT.


För att eleverna ska få grundläggande kunskaper om rättigheter och skyldigheter för konsumenter och kunna ge exempel på hur detta kan användas i olika konsumtionssituationer har vi nu börjat jobba med konsumentköplagen, köplagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.


 • Resonera
 • Begrepp
 1. Genomgång
  – Matris Resonemang KONSUMENTKUNSKAP
 2. Arbetsuppgifter
  – frågeställningar Frågeställningar kring konsumentkunskap
 3. Inlämning
  – lärandematris
  – frågeställningar
 4. Redogörelse för diamanten

Arbetsuppgifterna lämnas in på FRONTER:
Arkiv-HKK-Inlämning-Arbetsuppgifter:
– frågeställningar
– lärandematris