Vecka 37 – Ekologiskt fotavtryck

Ställningstagande

Vi har helklass och jobbar med frågeställningar som har sin utgångspunkt i
ekonomi, hälsa och miljö.

Frågorna som ska besvaras är:

  1. Hur påverkas miljön av de val du gör i affären?
  2. På vilka sätt tar du ställning till ett bättre miljöval?
    Svaren lämnas in på FRONTER

Klicka här för att ta fram matrisen, frågorna och länkarna

skarmklipp

Länkar:

https://www.youtube.com/watch?v=HUt9b7XcDzs (Ekologiska fotavtryck)

https://www.youtube.com/watch?v=FhTKJjblaMM (Palmolja)

http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/kttguiden/1595376-ww-fs-kttguide-importerat-ntktt (Världsnaturfonden, kött)

https://www.youtube.com/watch?v=6sqnptxlCcw (Hans Rosling, tvättmaskin)

http://www.wwf.se/vart-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck (Världsnaturfonden, ekologiska fotavtryck)

http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/kttguiden/1595300-ww-fs-kttguide (Världsnaturfonden, konsumentguide)