Vecka 35 och 36 – Sylt och Saft

Vi startar upp terminen med årets äppelskörd

I kunskapskraven står det att ”eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.” När man sedan läser i det centrala innehållet finner man följande. ”I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.” Jag tycker det blir tydligt att eleverna ska få möjlighet att komma i kontakt med olika redskap som de kanske inte alltid gör till vardags. Likaså vill jag att eleven ska veta att något som t.ex. en Saft-Maja finns, och att den inte är svår att använda.

SYLT och SAFT

  • Bakterier
  • Tekniska

Lektionsupplägg

  1. Genomgång
  2. Gemensam saft-Maja (klassen gör gemensam äppelsaft)
  3. Lottning
  4. Tillagning och städning
  5. Vi tittar på sylten
  6. Samtal/diskussion
  7. Slut