Om


På den här hemsidan vill vi utveckla våra elevers kunskapsinhämtning vad det gäller hälsa, ekonomi och miljö. Eleverna ska genom hemsidan visa hur de planerar och tillagar mat och måltider men också hur de hanterar och löser praktiska situationer i hemmet och att de gör val som konsument utifrån perspektivet hållbar utveckling. Syftet med undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap är att eleverna ska utveckla kunskaper om, och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Detta ska göras i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar och eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.