Vecka 2 och 3 – Konsumentkunskap

För att eleverna ska få grundläggande kunskaper om rättigheter och skyldigheter för konsumenter och kunna ge exempel på hur  detta kan användas i olika konsumtionssituationer har vi nu börjat jobba med konsumentköplagen, köplagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.


 • Lagar 
  – konsumentköplagen
  – köplagen
  – lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
 1. Mindmap
  -vad vet vi om våra grundläggande rättigheter och skyldigheter?
 2. Lagar Tre lagar konsumentköplagen etc.
 3. Lärandematris Resonemang KONSUMENTKUNSKAP
 4. Begreppsmall Frågeställningar efter begreppsmallen
 5. Inlämning på OneNote-Konsumentkunskap
  – lagar
  – lärandematris
  – begreppsmall
 6. Slut