Vecka 40 och 41 – Samtal med respons

Vi jobbar två och två och sedan hela gruppen för att få mer kunskaper i hur recept är uppbyggda, mängder i recept och vad som gör ett recept bra.


 • Receptförståelse
 • Kunskapsutveckling med lärandematriser

Lektionsgenomgång

 1. RECEPTBEARBETNING
  Jobba två och två. Välj ett recept och gå igenom följande punkter:
  – Framgår det på rubriken vad det är för en soppa?
  – Är receptet rättstavat?
  – Är det tydliga instruktioner?
  – Skulle du vilja ändra på några formuleringar? (vilka och hur skulle de då omformuleras?)
  – Stämmer mängden ingredienser?
 2. GENOMGGÅNG AV RECEPT
  Vi samtalar i klassen om recepten.
 3. LÄRANDEMATRISER Recept, tillaga soppa
  Vi går igenom en lärandematris så att eleverna får förståelse för vad det är, och hur de kan göra för att se sin egen framtida kunskapsutveckling.
  – Ge förslag utifrån receptet ni arbetat med vilken nivå det hamnar på.
  – Kom med ett konkret exempel/ person varför ni bedömer som ni gör.
  – Vad blir elevens vidareutveckling?
 4. SJÄLVSKATTNING Planera och tillaga
  Alla elever går igenom lärandematrisen Planera och tillaga och skattar sig själva. (Individuellt.)
  – Ringa in med gul kria vilken nivå du hamnar på.
  – skriv ner med konkreta exempel vad du behöver göra för att nå nästa nivå.
  – Lämnas in i arbetsboken RN10G under fliken Lärandematriser (skriv vecka och vad matrisen heter).
 5. Slut.